Fortsätt till innehållet
Linda Munkhammar, Category Business Manager

Karriär

Linda Munkhammar, Category Business Manager

Valios starka kultur präglar organisationens alla led: ”Vi har tydliga mål och alla är med på tåget”

Tip icon

Vad är FMCG?

FMCG står för Fast Moving Consumer Goods, vilket betyder snabbrörliga konsumentvaror. Det är produkter som säljs snabbt till en relativt låg kostnad. Exempel på snabbrörliga produkter är förpackade livsmedel, samt hushålls- och hygienartiklar.