Linda Munkhammar, Category Business Manager

Valios starka kultur präglar organisationens alla led: ”Vi har tydliga mål och alla är med på tåget”

Linda Munkhammar hade arbetat på flera stora FMCG*-bolag innan hon började på Valio för drygt ett år sedan.

- Att hitta rätt arbetsgivare är lite som att leta lägenhet – det tar några år innan man vet vad som är viktigt och överensstämmer med ens värderingar. Fördelen med att ha erfarenhet från många organisationer och företagskulturer är att jag blivit kräsen, och Valio sticker verkligen ut. Det känns äkta här!

Precis som kollegan Frida Malmqvist, arbetar Linda med kategori- och produktutveckling på Valio. Hon ansvarar för laktosfri yoghurt och kefir och har aldrig övervägt att lämna livsmedelsbranschen.

- Det är en speciell känsla att se någon i affären lägga ner produkten man arbetat med i kundvagnen. Då känner jag mig så stolt över vad vi tillsammans har åstadkommit.

Förväntningarna under rekryteringen överensstämde med verkligheten

Att vara ny på en arbetsplats kan ibland upplevas utmanande. Från att lära sig navigera bland it-system till hur rutiner och processer fungerar. Det som stod ut på Valio, menar Linda, var att det var första gången hon själv inte behövde be om hjälp under starten – kollegor kom till henne och frågade hur de bäst kunde stötta. Hon upplevde heller inga oväntade överraskningar; den bild av roll och arbetsgivare som kommunicerats under rekryteringen motsvarade verkligheten väl på plats.

Samarbete mellan avdelningar viktigt för att vinna tillsammans

Att arbeta som Category Business Manager på Valio innebär tvärfunktionellt arbete med alltifrån produktutvecklingsteamet i Finland till kommunikationsavdelningen i Sverige vid lansering. Gemensamt för all innovation är att ta fram produkter som är konsumentfokuserade och ligger rätt i tiden.

- Vi vågar vara först med nya produkter, vilket är roligt och modigt. Jag tror att det interna samarbetet fungerar så väl eftersom alla i projekten har tillit till varandra och tar ansvar över sina egna delar. Ansvar är dessutom min favorit bland Valios värderingar eftersom jag tycker det genomsyrar allt vi gör.

Du nämner att Valio känns äkta – kan du berätta om ett tillfälle där detta blev extra tydligt?

- En händelse där äktheten bland cheferna hjälpte mig var när jag, under en period, hade det intensivt på jobbet och hemma. En av ledarna frågade hur jag mådde och jag svarade svävande att allt var bra. Men personen ställde ödmjukt frågan igen, vilket ledde till att jag vågade öppna upp och kunde få hjälp att hantera situationen. På andra arbetsplatser jag varit på hade chefer nog nöjt sig med det första svaret. Men så är det inte på Valio. Här är man genuint intresserad av hur medarbetarna mår.

Nämn tre saker som gör Valio unik som arbetsgivare?

- Vi har tydliga mål och jag upplever att alla är ”med på tåget”. Hela bolaget springer i samma riktning, vilket gör att det blir effektivt. Sen skulle jag lyfta vår sunda företagskultur och vårt starka, prestigelösa ledarskap. Chefer på Valio har stark tilltro till sina medarbetare. Sist måste jag nog nämna humorn…. Vi kan verkligen skratta tillsammans och vet hur man har kul på jobbet. Jag är övertygad om att denna varma och avslappnade stämning skapar bra förutsättningar för att driva utveckling för Valio.

Vad är FMCG?

FMCG står för Fast Moving Consumer Goods, vilket betyder snabbrörliga konsumentvaror. Det är produkter som säljs snabbt till en relativt låg kostnad. Exempel på snabbrörliga produkter är förpackade livsmedel, samt hushålls- och hygienartiklar.