Nära till besluten hos innovativ utmanare

En arbetsplats med stora möjligheter att påverka och ta ansvar, och en företagskultur där medarbetarnas välmående alltid kommer först. Att jobba på Valio i Sverige kan bli en lång och spännande resa, men också en bra språngbräda menar bolagets vd Robert Auselius och HR-chefen Linnéa Lindblom.

Det har länge varit en arbetsplats där medarbetare trivs och för ett år sedan klev Linnéa Lindblom på som HR-chef för Valio Sverige.
– Min roll har varit ett sätt för bolaget att ta ett steg till, att bland annat bli bättre på att visa vilken bra arbetsplats Valio är för att underlätta rekryteringen. Jag och Robert hade redan från början en samsyn i att vi ska driva en bra finansiell verksamhet, men också vara riktigt bra på personalsidan, säger hon.

Robert Auselius blev vd för tre år sedan efter att ha arbetat 16 år på Nestlé, de sista åren som vd för koncernens finska bolag. Han trivdes bra där och hade inga planer på att sluta när erbjudandet om att bli vd för Valios svenska verksamhet kom.
– Jag fick ett väldigt gott intryck direkt, och snabb återkoppling. Valio visade tydligt att man önskade min erfarenhet och kompetens, vilket underlättade beslutet. Vi skrev under kontraktet bara två månader efter första kontakten.
– Det kändes som ett företag med genuina och ärliga människor, dessutom framåtlutat och innovativt. Jag lockades av möjligheten att utmana Arla på mejerisidan och Oatly i det växtbaserade. Valio är bondeägt, men inte trögrörligt och kan utmana de stora aktörerna på marknaden, säger Robert Auselius.

Valio började sin resa i Sverige 1994 och är idag ett välkänt varumärke som årligen köps av 75 procent av de svenska hushållen. Innovation, förnyelse och ständig förbättring står högt upp på agendan och hela organisationen har ett starkt fokus på att kontinuerligt stärka konsument- och kunderbjudandet inom både mejerivaror och växtbaserade produkter. Med omkring 70 medarbetare i Sverige är beslutsvägarna korta och alla medarbetare har möjligheten att påverka.
– Även jag som vd är bekant med alla som jobbar här och flera gånger har jag fått höra från medarbetare att det är nära till ledningen och lätt att bidra med idéer och delta i beslut.

För att få konkreta siffror på vad medarbetarna tycker har Valio genomfört så kallade eNPS-undersökningar (employee net promotor score). På frågan om hur villig man är att rekommendera sin arbetsplats till andra har Valio hamnat över 60.
– När jag började här så trodde jag att det blivit något fel i undersökningen, för jag hade aldrig sett så höga värden. 50 är världsklass och vi ligger en bra bit över det, säger Linnéa Lindblom.

Men det finns ingen hemlig gyllene ingrediens utan trivseln verkar vara ett resultat av både ett medvetet arbete och goda förutsättningar. Hälsan och möjligheten till flexibilitet är några av dessa.

– Vi accelererade vårt arbete med hälsa och välmående under pandemin och har målet att ingen ska bli utbränd här. Vi vill att hälsan och familjen ska få komma först för varje medarbetare, därefter kommer Valio. Om de första två punkterna är bra så kommer du också prestera riktigt bra på jobbet.

Linnéa Lindblom nämner flexibilitet som en del i detta, att kunna hämta barnen när det behövs och inte känna att man måste jobba just då. Regeln är minst halva tiden på kontoret, resten är flexibel.
– Det är på kontoret som kulturen skapas och underhålls och för många passar det bäst att göra det egna jobbet hemma och använda tiden på kontoret till möten och sociala kontakter. Att ha tid att träffas är viktigt, särskilt för nyanställda så att de känner sig välkomna och kommer in i sina roller. Men vi har faktiskt också lyckats skapa mer samhörighet genom att hålla fredagsfrukosten via Teams. Nu kan även de som jobbar på fältet vara med och få samma information och gemenskap.

Det är sällan de stora ändringarna som gör skillnad, utan de många små och den ständiga utvecklingen, poängterar Robert Auselius.
– Och att man firar även små framgångar.

Flera av Valios medarbetare i Sverige var med redan vid starten 1994, och den genomsnittliga anställningstiden är relativt hög. Men man måste inte vara kvar länge, säger Robert Auselius.
– Vi är en organisation där man får ta stort ansvar och lära sig ta beslut. Det innebär att Valio också kan vara en språngbräda till de riktigt stora jobben. Dessutom behöver även vi rotation och förnyelse, och kanske kommer du tillbaka till Valio efter några år hos en annan arbetsgivare, med nya intryck och erfarenheter i bagaget. Vi har medarbetare som gått just den vägen.