Simon Karlsson, Customer Development Manager

Samarbete är centralt på Valio: ”Det finns ett intresse för att lära av varandra”

Simon Karlsson arbetar som Customer Development Manager för ICA. Det innebär att han är ansvarig för hela affären och relationen till ICA, och är länken in till ICA för att göra koncept- och logistikutveckling tillsammans. Han drivs av det kommersiella och att skapa förutsättningar för bra affärer, vilket han menar är lättare i en mindre organisation – som Valio – där man ständigt är nära besluten.

Berätta om din bakgrund Jag var egentligen inställd på att studera natur och kemi men åren som butiksbiträde påverkade mig och jag ändrade inriktning till företagsekonomi. Under min karriär har jag haft roller som analytiker och produktutvecklare inom livsmedelsbranschen, men det var när jag satt som inköpsansvarig för mejeri som mitt stora intresse för mejeriprodukter väcktes. Jag skulle nog kalla mig för en mejerinörd.

Varför är det intressant att arbeta med mejerier? Många kan relatera till jordbruket. Mina morföräldrar var mjölkbönder så jag spenderade mycket tid på mjölkgårdar när jag var liten. Jag minns hur det luktade och lät i stallet och att det var en så lugn och trygg miljö, trots så mycket djur. Valio ägs av mjölkbönderna vilket gör att våra ambitiösa hållbarhetsmål är väl förankrade hos ägarna. Bönderna ser utmaningarna med klimatet och vill vara en del av lösningen. Det känner jag mig väldigt stolt över.

På vilket sätt är du en mejerinörd? Jag har svårt att gå och handla utan att spendera åtminstone några minuter i kyldisken för att se vilka nyheter som finns på hyllan. När vi reser med familjen brukar jag be min fru ta barnen en stund så att jag kan besöka några matbutiker och utforska mejeriutbudet. Jag tror att det får räknas som nörderi…

Du nämner att Valio har ett unikt sätt att se på sina anställda, kan du utveckla det? Medarbetarfokus har alltid varit starkt, och under pandemin blev det extra tydligt. Varje möte avslutades med att påminna om att de anställdas och deras familjers hälsa alltid kom först. Mår vi bra, mår Valio bra.

Vilken av Valios värderingar kan du relatera till mest och varför? För mig ligger samarbete varmt om hjärtat. Valio sätter ”vi:et” i främsta ledet och man är duktig på att arbeta tvärfunktionellt. Vi vinner tillsammans!

Nämn två saker som gör att du trivs på Valio. Det är en personlig atmosfär. Alla medarbetare är synliga individer i gruppen och det finns ett intresse att lära av varandra. Det märktes redan på min första konferens där jag fick träffa hela företaget. Kollegor lyssnade på mig från första dagen. Det andra skulle vara hur mycket det går att utvecklas inom sin egen roll. Sedan jag började har vi utökat med fler varumärken, produkter ett helt nytt växtbaserat sortiment. För mig har rollen utvecklats i takt med att Valio vuxit.