Fortsätt till innehållet
Simon Karlsson, Customer Development Manager

Karriär

Simon Karlsson, Customer Development Manager

Samarbete är centralt på Valio: ”Det finns ett intresse för att lära av varandra”