Fortsätt till innehållet

5.4.2022

Pilotförsök med fodertillsats – metanutsläppen från kor kan minskas med 30 procent

Valio Mjölkko. Valio Mjölkko

Valio och Atria har under början av året testat en fodertillsats tillverkad av holländska DSM, som enligt undersökningar minskar kornas metanutsläpp med 30 procent. Under testperioden fick 400 mjölkkor på tre olika gårdar foder med tillsatsämnet Bovaer®. Tillsatsämnet har nyligen beviljats försäljningstillstånd i EU-området.

– Under pilotförsöket var kornas mjölkproduktion på en normal nivå, och det observerades inga förändringar av mjölkens sammansättning. Det noterades inte heller några avvikelser i kornas beteende och välmående. Utifrån pilotförsökets resultat kan tillsatsämnet tryggt tillsättas till kornas foderstat, berättar Juha Nousiainen, direktör för Valios klimatprogram.

Ämnet har undersökts i tio år och det används redan i Sydamerika. På olika håll i Europa, i Nya Zeeland och Kanada pågår storskaliga utfodringsförsök, men det är första gången som pilotförsök görs i Finland.

Metan är en biprodukt vid nedbrytning av vallfoder
När en ko äter foder spjälkas fodret av kons våmmikrober, vilket frigör väte och koldioxid. Eftersom väte i höga halter är skadligt för mikroberna och kon, omvandlas vätet och koldioxiden genom våmmens enzymaktivitet till metan, som korna rapar när de idisslar.

– Bovaer® förhindrar denna enzymaktivitet och med hjälp av tillsatsämnet går det att minska metanutsläppen med ca 1000 kg CO2-ekvivalenter per ko och år. Tillsatsämnets minskande effekt på mjölkens klimatavtryck är ca 10–15 procent, berättar Juha Nousiainen.

Metan är i likhet med koldioxid en växthusgas, vars klimatuppvärmande effekt i atmosfären är kortvarigare, ca 10 år, men 28 gånger kraftigare än hos koldioxid.

– En ko rapar i genomsnitt ca 400 liter metan per dag. Det bildas ungefär 18–22 gram metan per kilo mjölk. I Finland står den metan som mjölkkorna producerar för ca 2,5 procent växthusgasutsläppen, säger Juha Nousiainen.

Pilotförsöket i Finland har gjorts med Finska Livsmedelsverkets tillstånd. Säkerheten hos fodrets aktiva substans, 3-nitrooxypropanol (3-NOP) för djur, konsumenter, gårdarna och miljön har undersökts på ett heltäckande sätt och inga skadeeffekter har framkommit. Det europeiska livsmedelssäkerhetsverkets beslut gällande användningen av fodertillsatsämnet Bovaer® gäller tills vidare endast mjölkkor. Godkännandet för nötkreatur väntas under kommande år.

För mer information, kontakta:
Kalle Löfstrand, presskontakt på Valios kommunikationsbyrå Shomei
Mail: kalle.l@shomei.se
Mobil: 0733-58 26 65

Anette Björnlund, kommunikations och hållbarhetschef, Valio Sverige AB
Mail: anette.bjornlund@valio.se
Telefon: 0703 033 561

Läs de senaste nyheterna