Fortsätt till innehållet

31.8.2021

Varannan ung kvinna väljer växtbaserat i kaffet

Varannan ung kvinna väljer växtbaserat i kaffet. Varannan ung kvinna väljer växtbaserat i kaffet

Fler svenskar föredrar växtbaserat i kaffet. Störst är trenden bland unga kaffedrickande kvinnor där varannan nu väljer växtbaserade alternativ i stället för mjölk. Trots detta är det ännu inte en självklarhet att alternativen finns i de flesta hem. Det visar ny statistik från Magrapporten® 2021, Sveriges största undersökning om maghälsa utförd av Kantar Sifo på uppdrag av Valio.

Siffror från rapporten visar att det är unga kvinnor i åldern 16-24 år som är stordrickarna. År 2019 valde en tiondel av de unga kvinnorna växtbaserat i koppen, idag väljer varannan det. Dessa vill såklart helst ha växtbaserat i kaffet även hemma hos andra, men bara drygt hälften av dem får det.

– Trots det ökande användandet av växtbaserat bland unga finns det inte alltid som alternativ hemma hos andra. Enligt undersökningen får de som vill ha en kopp kaffe med konventionell mjölk oftast som de vill, andra kan fortfarande behöva kompromissa, kommenterar Anette Björnlund, media- och kommunikationschef på Valio i Sverige.

– Havredryckerna och andra alternativ till mjölk är här för att stanna. De matvanor som man tar till sig när man är ung håller man i hög grad fast vid hela livet. Det talar för ett bredare utbud av mjölk-look-a-likes det kommande decenniet, inte bara för kaffet utan också för andra mejeriprodukter som är så viktiga i den svenska matkulturen, säger Richard Tellström, docent i måltidskunskap och mathistoriker.
 
Smaken viktigare än hållbarhetsaspekten
Enligt undersökningen ser svenskarna många fördelar med att välja växtbaserade alternativ till mjölk. Till skillnad från 2019 är nu den goda smaken viktigare anledning än hållbarhet. Nästan tre av fem som väljer växtbaserade alternativ till mjölk i kaffet gör det idag för att det smakar gott, medan tre av tio gör det för att det upplevs som ett mer hållbart alternativ. En fjärdedel väljer havredryck för att den håller längre.

– Till en början kändes en skvätt havredryck i kaffet som ett ställningstagande. Nu är det inget någon reagerar på. Innan tänkte jag väl mer på det som ett klimatsmart val, men nu är det lika självklart att ha i som varför man innan hade vanlig mjölk. Det gör kaffet lite godare att dricka bara, säger Erika Balsvik, studerande, 26 år.

– Växtbaserat har många fördelar enligt deltagarna i undersökningen – bland annat att den är mer hållbar för miljön och ger bra konsistens i kaffet, men det är smaken som avgör vad man har i. Vi ser också efterfrågan för växtbaserat i butikerna, där Valios havrevariant på kaffemjölk Oddlygood® Barista bara i år haft en tillväxt på 222 procent*, berättar Anette Björnlund.

 

Fakta från Magrapporten®:

Vad väljer svenskarna att ha i kaffet?

  • 66% väljer ordinarie mjölk** (2019: 67%)

  • 18% väljer växtbaserade alternativ (2019: 13%)

Vad väljer män att ha i kaffet?

  • 74% väljer ordinarie mjölk** (2019: 72%)

  • 11% väljer växtbaserade alternativ (2019: 7%)

Vad väljer kvinnor att ha i kaffet?

  • 60% väljer ordinarie mjölk** (2019: 63%)

  • 23% väljer växtbaserade alternativ (2019: 16%)

Vad väljer unga kvinnor (16-24 år) att ha i kaffet?

  • 34% väljer ordinarie mjölk** (2019: 65%)

  • 50% väljer växtbaserade alternativ (2019: 11%)

Vad väljer unga (16-24 år) att ha i kaffet?

  • 47% väljer ordinarie mjölk** (2019: 56%)

  • 41% väljer växtbaserade alternativ (2019: 23%)

 

Havredrycksmarknaden idag*

• Det säljs havredryck i svenska dagligvarubutiker till ett värde av 680 miljoner kronor per år, en ökning med 17% det senaste året.
• Valio Oddlygood® Barista har en tillväxt på 222 % rullande helår.  

*Källa: NielsenIQ ScanTrack, DVH, Alternativa Mejeriprodukter, Havredryck, Value sales '000 & value Chg % YA samt Valio Oddlygood Barista 1 l, Value chg % YA, YTD TY, för 2021 v.32. (Copyright © NielsenIQ.)
**ej laktosfri mjölk

För mer information, kontakta:
Kalle Löfstrand, presskontakt på Valios kommunikationsbyrå Shomei
Mail: kalle.l@shomei.se
Mobil: 0733 58 26 65

Anette Björnlund, Media- och kommunikationschef, Valio Sverige AB
Mail: anette.bjornlund@valio.se
Telefon: 0703 033 561

Om undersökningen:
Valio har sedan mitten av 1900-talet bedrivit forskning för hälsa och välmående. Forskningen kompletteras med flera återkommande trendmätningar, däribland Magrapporten®, som är Sveriges största undersökning om maghälsa. Magrapporten® 2021 är den femte upplagan och bygger på en statistiskt säkerställd undersökning genomförd av Kantar Sifo under perioden 4–12 mars 2021. Totalt intervjuades 2 009 personer i Sverige i åldrarna 16–79 år. Av dem var 226 personer mellan 16–24 år. I gruppen som uppger att de har haft problem med magen det senaste året ingår 740 personer.

Läs de senaste nyheterna