Tävlingsvillkor

Fånga smaken av sommar på bild och vinn härliga upplevelser

Tävlingsvillkor

 1. Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen och utse vinnare, detta gäller alla deltagare i tävlingen, samt att administrera och skicka vinster till de som vinner. Blir du en av vinnarna kommer personuppgifterna också att sparas för att kunna administrera bokföring och beskattning. De som vinner får ett separat mejl med ytterligare upplysningar om detta. För tävlingsdeltagare som inte vunnit raderas personuppgifterna efter avslutad tävling när priserna delats ut till vinnarna. Vinnarnas personuppgifter sparas dock för lagstadgad hantering inom bokföring och beskattning.
 2. Genom att godkänna dessa allmänna tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 3. Ansvarig för tävlingen och personuppgifter är: Valio Sverige AB, Lindhagensterrassen 1, Box 30065, 104 25 Stockholm Telefon 08 - 725 51 50
 4. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, fyllt 18 år vid tävlingens start samt acceptera reglerna för tävlingen.
 5. Var med och tävla om presentkort från Live it. För att tävla fotograferar du valfri förpackning Valio yoghurt i en miljö eller ett sammanhang som utstrålar sommar, bilden ska "Fånga smaken av sommar". Vinnare blir de som enligt juryn i sin bild bäst fångat smaken av sommar på ett kreativt och underhållande sätt. Minst en förpackning Valio yoghurt ska synas tydligt i bild för godkänt tävlingsbidrag. Skicka sedan bilden via avsett formulär på www.fangasmaken.se. Där lämnar du också ditt namn, ditt mobilnummer och din e-postadress så att Valio kan kontakta dig för det fall du vinner. Tävlingsbidrag utan mejladress diskvalificeras.
 6. Tävlingen pågår mellan den 16 maj och 14 augusti 2022.
 7. Under tävlingstiden utses en ny vinnare varje vecka av ”veckovinst” samt en vinnare av finalpriset ”det stora upplevelsepaket från Live it” som utses efter att tävlingen avslutats den 14 augusti 2022. Det innebär att sammanlagt finns det 13 st presentkort för veckotävlingarna samt 1 st presentkort för finalpriset att vinna.
 8. Tävlingspriserna består av presentkort från Live it där vinnarna själva väljer vilken upplevelse de vill använda presentkortet till genom att boka på www.liveit.se. Värdet på presentkort för veckovinst är 5 000 kr och värdet på presentkort för finalpriset ”det stora upplevelsepaketet från Live it” är 30 000 kr. Eventuella rese- eller transportkostnader ingår inte. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor.
 9. Du kan delta flera gånger i tävlingen genom att skicka in nya tävlingsbidrag och detta kan göras 1 gång per vecka under tävlingstiden, tävlingsveckorna pågår måndag till och med söndag under hela tävlingstiden, notera att det krävs en ny bild för varje tävlingsvecka. Det är det endast tillåtet att delta med 1 tävlingsbidrag per vecka och ingen person kan vinna mer än ett pris. Sammanlagt kommer alltså 14 vinnare att utses.
 10. Vinnaren ansvarar för eventuell vinstskatt.
 11. Tävlingen är inte öppen för anställda på Valio Sverige AB eller Live it eller hos annat företag inblandad i tävlingen. Valio Sverige AB förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Valio Sverige AB får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.
 12. Valio Sverige AB tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Valio Sverige AB. Valio Sverige AB tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling.
 13. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Valio Sverige AB beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.
 14. Vid misstanke om fusk i något avseende äger Valio Sverige AB rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.
 15. Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från Valio Sverige AB:s marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 16. Vinnarna kommer att kontaktas personligen via e-post eller telefon. Valio Sverige AB kommer att försöka nå respektive vinnare under 25 arbetsdagar från att varje veckotävling avslutats. Om inte vinnaren gått att nå äger Valio Sverige AB rätt att utse en ny vinnare i tävlingen, vinnare som inte gått att nå inom den angivna tiden har inte rätt till kompensation för det fall ny vinnare utses. Förnamn, första bokstav i efternamnet och ort kommer att publiceras på https://www.valio.se/aktuella-tavlingar/fanga-smaken-av-sommar-pa-bild/vinnare/
 17. Deltagaren garanterar att bilden/bilderna inte gör intrång i annans upphovsrätt eller annans immateriella rättigheter. Tävlande bidrag får inte heller innehålla något som kan uppfattas som stötande eller som strider mot Valios allmänna villkor eller gällande rätt. Valio har rätt att plocka bort bidrag som Valio anser strider mot dessa villkor eller på annat sätt vi finner olämpligt. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen upplåter du rätten till bidraget exklusivt till Valio Sverige AB för en period om fem år. Detta innebär att att Valio Sverige AB får använda bidraget under denna tid på valfritt sätt dock endast inom Valio Sverige AB:s normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 18. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Valio Sverige AB förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsregler.