Tävlingsregler

VINN EN HOTELLWEEKEND FÖR TVÅ - FÅNGA SMAKEN OCH KOM I BALANS

Allmänna tävlingsregler

 1. Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på valio.se. Efter avslutad tävling och när priserna har delats ut till vinnarna kommer personuppgifter som samlats in om de tävlande att raderas.
 2. Genom att godkänna dessa allmänna tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 3. Ansvarig för tävlingen är: Valio Sverige AB, Lindhagensterrassen 1, Box 30065, 104 25 Stockholm
 4. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, fyllt 18 år vid tävlingens start samt acceptera reglerna för tävlingen.
 5. Var med och tävla om en hotellweekend på Countryside Hotels. För att tävla lagar du din godaste frukost, mellis eller lat-och-smart-middag gjord på Valios laktosfria produkter och fotograferar den, minst en laktosfri produkt från Valio ska ingå i måltiden du lagat och produktförpackningen från Valio måste synas tydligt i bilden. Skicka sedan bilden via avsett formulär på fangasmaken.se. Där lämnar du också ditt namn, ditt mobilnummer och din e-post adress för att du ska kunna bli kontaktad för det fall du vinner. Tävlingsbidrag utan mejladress diskvalificeras.
 6. Tävlingen pågår mellan den 10 januari och 27 mars 2022. Dock är det möjligt att delta i den första veckans tävling från och med den dagen Valioprodukter med QR-kod som länkar till tävlingen finns i butik, denna dag kan alltså vara innan den 10 januari 2022. Tävlingen avslutas dock den 27 mars 2022 även om det skulle finnas Valioprodukter kvar i butik efter detta datum.
 7. Under tävlingstiden utses en ny vinnare varje vecka, det innebär att sammanlagt finns det 11 hotellweekendpresentkort att vinna.
 8. Tävlingspriset är en hotellweekend på Countryside Hotels för två personer.  Vinnarna väljer själva vilket av Countrysides 35 hotell de vill tillbringa sin weekend på. Priset består av ett presentkort till ett värde om 3000 kr. Presentkortet används sedan vid bokning på www.countrysidehotels.se som betalning av bokningen.
 9. Du kan delta flera gånger i tävlingen genom att skicka in nya tävlingsbidrag, detta kan göras 1 gång per vecka under tävlingstiden, tävlingsveckorna pågår måndag till och med söndag under hela tävlingstiden. Den första tävlingsveckan som startar när Valioproduktförpackningar med QR-kod som länkar till tävlingen finns i butik avslutas den 16 januari och därefter avslutas tävlingsveckorna på söndagen varje vecka under tävlingsperioden. Det är det endast tillåtet att delta med 1 tävlingsbidrag per vecka och ingen person kan vinna mer än ett pris. Sammanlagt kommer alltså 11 vinnare att utses.
 10. Vinnaren ansvarar för eventuell vinstskatt.
 11. Tävlingen är inte öppen för anställda på Valio Sverige AB eller Countryside Hotels eller  hos annat företag inblandat i tävlingen. Valio Sverige AB förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Valio Sverige AB får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.
 12. Valio Sverige AB tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Valio Sverige AB. Valio Sverige AB tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling.
 13. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Valio Sverige AB beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.
 14. Vid misstanke om fusk i något avseende äger Valio Sverige AB rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.
 15. Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från Valio Sverige AB:s marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 16. Vinnare blir den som enligt juryn fångat smaken av den smarrigaste laktosfria frukosten, mellisen eller lat-och-smart-middagen med sin bild.
 17. Vinnaren kommer att kontaktas via e-post. Valio Sverige AB kommer att försöka nå vinnaren under 5 arbetsdagar från att varje veckotävling avslutats. Om inte vinnaren gått att nå äger Valio Sverige AB rätt att utse en ny vinnare i tävlingen. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor.
 18. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Valio Sverige AB. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Valio Sverige AB får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Valio Sverige AB:s normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 19. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Valio Sverige AB förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.