Sportlovstävling

Vinn en Valiokälke i retrostil - så här lätt tävlar du

 1. Maila ditt namn och mobilnummer till oss på tavling@valio.se. Skriv "Valiokälke" i mailets ämnesrad. Max ett tävlingsbidrag per deltagare.
 2. När tävlingen avslutats dras 6 vinnare bland de inkomna tävlingsbidragen.

Genom att skicka in ditt tävlingsbidrag acceptetar du tävlingsvillkoren som du hittar längre ner på sidan. Tävlingen pågår under perioden 12/2-3/3 - 2024

Ditt namn, mobilnummer och e-postadress. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna kontakta dig om du är en av de lyckliga vinnarna. Vi kommer endast att kontakta dig gällande din medverkan i tävlingen eller vid vinst.

Pris 1-6: Valiokälke i retrostil. Värde ca 500 kr.

Alla vinnare publiceras här.

Tävling ”Tävla & vinn en Valiokälke i retrostil"

Tävlingsvillkor

 1. Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen och utse vinnare, detta gäller alla deltagare i tävlingen, samt att administrera och skicka vinster till dem som vinner. Blir du en av vinnarna kommer personuppgifterna också att sparas för att kunna administrera bokföring och beskattning. De som vinner får ett separat mejl med ytterligare upplysningar om detta. För tävlingsdeltagare som inte vunnit raderas personuppgifterna efter avslutad tävling när priserna delats ut till vinnarna. Vinnarnas personuppgifter sparas dock för lagstadgad hantering inom bokföring och beskattning.

 2. Genom att godkänna dessa allmänna tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

 3. Ansvarig för tävlingen och personuppgifter är:

  Valio Sverige AB

  Lindhagensterrassen 1

  Box 30065

  104 25 Stockholm

  Telefon 08 - 725 51 50

 4. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, fyllt 18 år vid tävlingens start samt acceptera reglerna för tävlingen.

 5. Tävlingen pågår under perioden den 12 februari och till och med den 3 mars 2024.

 6. Tävlingsbidrag skickas med e-post till tavling@valio.se och mailet måste innehålla deltagarens namn, mobilnummer och e-postadress. Tävlingsbidrag utan dessa uppgifter diskvalificeras.

 7. Tävla för en chans att vinna en Valiokälke. Efter att tävlingen avslutats dras sammanlagt 6 vinnare genom en slumpmässig dragning bland de inkomna tävlingsbidragen.

 8. 1:a - 6:e pris Valiokälke, värde ca 500 kr

 9. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor.

 10. Det är endast tillåtet att delta med 1 tävlingsbidrag/e-postadress per deltagare och ingen person kan vinna mer än ett pris. Sammanlagt kommer 6 stycken vinnare att dras.

 11. Vinnaren ansvarar för eventuell vinstskatt.

 12. Tävlingen är inte öppen för anställda på Valio Sverige AB. Valio Sverige AB förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Valio Sverige AB får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.

 13. Valio Sverige AB tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Valio Sverige AB. Valio Sverige AB tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling.

 14. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Valio Sverige AB beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

 15. Vid misstanke om fusk i något avseende äger Valio Sverige AB rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.

 16. Vinnarna dras vid en slumpmässig dragning bland de inkomna tävlingsbidragen senast 7 dagar efter tävlingen avslutats. Dragningens resultat kan inte överklagas.

 17. Vinnarna kommer att kontaktas personligen via e-post eller telefon. Valio Sverige AB kommer att försöka nå respektive vinnare under 14 arbetsdagar från att tävlingen avslutats. Om inte vinnaren gått att nå äger Valio Sverige AB rätt att utse en ny vinnare i tävlingen, vinnare som inte gått att nå inom den angivna tiden har inte rätt till kompensation för det fall ny vinnare utses. Förnamn, första bokstav i efternamnet och ort kommer att publiceras på https://www.valio.se/aktuella-tavlingar/tavla-och-vinn-valiokalke/vinnare/

 18. Tävlande bidrag får inte innehålla något som kan uppfattas som stötande eller som strider mot Valios allmänna villkor eller gällande rätt. Valio har rätt att plocka bort bidrag som Valio anser strider mot dessa villkor eller på annat sätt vi finner olämpligt.

 19. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Valio Sverige AB förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsregler.

Läs mer om Valios integritetspolicy.