Fortsätt till innehållet
Hälsa och välmående

Vilka är nackdelarna med för mycket salt?

Vilka är nackdelarna med för mycket salt?

Natrium är en mineral som är nödvändig för människan och som kroppen behöver för att bland annat bevara vätskebalansen samt för ett fungerande nervsystem och muskelfunktioner. Livsmedel, såsom mjölk, kött och ägg innehåller naturligt små mängder av natrium. Vi får dock i oss alldeles för mycket natrium i form av matsalt. Ett överskott av natrium har många skadliga effekter på hälsan.

Rikligt saltintag samlar vätska och höjer blodtrycket

Ett rikligt intag av natrium höjer blodtrycket med stigande ålder. Höjt blodtryck ökar risken för stroke, kranskärlssjukdomar och andra hjärt-och kärlsjukdomar.

Saltet gör att väggarna i blodkärlen blir tjockare och mindre elastiska. Dessa förändringar försvagar hjärt- och kärlsystemets funktion. Dessutom binder saltet vätska i kroppen vilket innebär att du kan känna dig svullen och gå upp i vikt. Om du har svullna vrister och fingrar, och svullnader under ögonen, kan detta vara ett tecken på överkonsumtion av salt.

Njurarna spelar en central roll i regleringen av salt- och vätskebalansen. När man kontinuerligt får i sig för mycket salt, börjar njurarna så småningom bli överbelastade. Att begränsa saltintaget har bevisats vara nyttigt i samband med nedsatt njurfunktion.

Övriga nackdelar med salt

Rikligt intag av salt ökar risken för magcancer, speciellt i samband med en Helicobacter pylori-infektion. Saltet förvärrar sannolikt infektionen i magens slemhinnor som orsakas av helicobacter och leder till elakartade förändringar.

Risken för demenssjukdomar kan minskas genom att förebygga och behandla höjt blodtryck. I Sverige konstateras årligen cirka 25 000 nya fall av demenssjukdomar. Minskning av saltkonsumtion hos astmatiker kan minska tendensen för sammandragning av luftrören och kan lätta astmasymtomen.

Natrium i matsalt ökar utsöndringen av kalcium i urinen. Rikligt intag av salt kan öka risken för osteoporos.

Kalium fungerar i kroppen på motsatt sätt än natrium

Tillsammans med natrium reglerar kalium kroppens vätskebalans. Kalium är särskilt viktigt för hjärtats, nervsystemets och muskulaturens normala funktion och ska ingå i en allsidig kosthållning och hälsosam livsstil.

Kalium hjälper till att hålla blodtrycket på normala nivåer och främjar nervsystemets samt musklernas normala funktion.

Internationellt mål för att sänka blodtrycket

Världshälsoorganisationen, WHO anser att en sänkning av saltintaget på befolkningsnivå är en av de mest kostnadseffektiva åtgärder som kan göras för bättre folkhälsa. WHO:s strategi för icke-smittsamma sjukdomar har en målsättning att minska saltintaget med 25 % till år 2025.