Fortsätt till innehållet
Hälsa och välmående

Hur mycket salt behövs?

Hur mycket salt behövs?

Både barn och vuxna får i sig för mycket salt via sin kosthållning. Ett av de enklaste sätten att sänka blodtrycket är att minska intaget av natrium som finns i matsalt.

Vad är salt?

Den kemiska sammansättningen av matsalt är nästan helt och hållet en kombination av natrium och klorid, natriumklorid NaCl. Både barn och vuxna får i sig mer salt än rekommenderat från sin kosthållning. Om kosthållningen innehåller mycket salt och därmed även natrium, höjer det extra natriumet blodtrycket.

Vad är vanligt matsalt och natriumklorid?

Vanligt matsalt består nästan helt och hållet (96-98 %) av natriumklorid, NaCl. Matsaltet tillverkas vanligtvis av underjordiska saltavlagringar som bryts, rensas från föroreningar och finmals. Utöver natriumklorid, innehåller matsaltet vissa kalium- och magnesiumsalter samt små mängder kalcium. Jod tillsätts i matsaltet för att säkerställa tillräckligt intag av denna mineral och för att motverka utvecklingen av förstorad sköldkörtel, struma.

Skiljer sig havssalt från vanligt matsalt?

Den kemiska sammansättningen av havssalt motsvarar matsaltets och består nästan helt av natriumklorid. Halterna av andra salter, såsom kalium-, kalcium- och magnesiumsalter är så små att de spelar ingen roll ur hälsoaspekt. Havssalt innehåller av naturen även lite jod, men med tanke på de mängder som konsumeras spelar det ingen roll för jodintaget. Ett glas mjölk (2 dl) till exempel innehåller samma mängd av jod som cirka 50 gram havssalt.

Vad är då bergssalt, rosensalt, himalayasalt och kristallsalt?

Salt som bryts från berggrunden kallas för bergssalt. I denna grupp ingår bland annat himalayasalt, rosensalt, indiansalt och kristallsalt. Även dessa salter innehåller cirka 95 % natriumklorid. Den här typen av saltprodukter innehåller små mängder olika mineraler, både nyttiga och skadliga. Halterna är dock så små, att det inte har någon betydelse ur näringssynpunkt. Mängden jod, som man får av dessa specialsalter, är obetydliga.

Är örtsalt mer hälsosamt?

Örtsalter är en blandning av olika örter och salter. I de flesta produkter är andelen örter liten och halten natriumklorid är 85-95 %. Hälsoeffekterna av örtsalter skiljer sig därför inte från vanligt matsalt.

Hur mycket salt behöver kroppen?

Natrium är en nödvändig mineral för kroppen och behövs för reglering av vätskebalans, överföring av nervimpulser och muskelfunktion. Vi får dock mer natrium i oss än vad vi behöver från kosthållningen i form av matsalt. Att äta livsmedel som innehåller natrium naturligt, räcker för att tillgodose kroppens natriumbehov.

Rekommenderat intag av salt

Vuxna bör begränsa sitt saltintag till högst 5,75 gram per dygn, vilket motsvarar cirka en tesked vanligt matsalt. Barn mellan 2-10 år bör få i sig högst 3-4 gram salt per dygn. För barn under 2 år är rekommenderat saltintag anpassat till energiintaget och den maximala mängden salt är cirka 2 gram per dygn. Barn under 1 år bör inte få i sig något tillsatt salt alls.