Undvik jodbrist

Mejeriprodukter är en viktig källa till jod. Genom att följa rekommendationerna kan mer är hälften av det rekommenderade dagliga intaget av jod lätt tillgodoses.

Vilken mat innehåller jod?

Mjölk och mejeriprodukter innehåller jod naturligt. Det rekommenderade intaget är fem deciliter flytande mjölkprodukter och 2-3 skivor ost som tillsammans innehåller 80-100 µg jod, vilket är mer än hälften av det rekommenderade dagliga intaget för vuxna.

Näringsinformationen på Valios mjölkförpackningar anger mängden jod som finns naturligt i mjölken. Även ägg och fisk innehåller naturligt jod och är också bra källor till jod. Växtbaserade Valio Oddlygood®-havredryck och havrebaserade yoghurt är berikade med jod till en nivå som motsvarar mjölkens nivå.

Exempel på jodnivåer i livsmedel Portionsstorlek Jod µg
Mjölk eller kärnmjölk 2 dl 32
Yoghurt eller fil 2 dl 32
Ost emmentaler 3 skivor (30g) 12
Ost edamer 3 skivor (30g) 8
Färskost 30g 6
Cottage cheese 30g 5
Fisk 100g 30
Ägg 1 st 23
Bordssalt med jod 1/2 tesked 60

Ett tillräckligt jodintag är viktigt

Jodbrist är en av de vanligaste näringsbristerna i världen. Jod behövs vid tillverkning av sköldkörtelhormoner. Om det inte finns tillräckligt med jod i kroppen minskar produktionen av sköldkörtelhormoner, tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3). Sköldkörtelhormoner är viktiga för reglering av basal metabolism, och det krävs normala mängder sköldkörtelhormoner under fostertiden och tidig barndom för normal tillväxt och mental utveckling. Struma är ett klassiskt symptom på jodbrist och det orsakas av överaktivitet i sköldkörtelvävnad när sköldkörtel försöker anpassa sig till ett för lågt jodintag. I vuxen ålder behövs jod bland annat för normal funktion av nervsystemet och energiomsättning.

Jod under graviditeten

Kom ihåg att jodintaget måste vara tillräckligt, särskilt för blivande och ammande mödrar samt barn och ungdomar. Den mest kritiska tiden när det gäller jodintag är från andra trimestern av graviditeten till treårsåldern.

I de Nordiska Näringsrekommendationerna 2023 anges inget rekommenderat intag för jod. Däremot har man satt ett tillräcklingt intag. (Källa: Livsmedelsverket 2021):

Ålder µg/dag
6-11 månader 80-90
1-10 år 100
Flickor 11-17 år 120
Pojkar 11-14 år 130
Pojkar 15-17 år 140
Vuxna över 18 år 150
Gravida och ammande 200

Visste du att jod har följande hälsopåståenden:

  • främjar normal kognitiv funktion
  • främjar normal energiomsättning
  • främjar nervsystemets normala funktion
  • främjar att huden håller sig normal
  • främjar normal produktion av sköldkörtelhormoner och sköldkörtelns normala funktion

Källa: EU-kommissionens förordning Nr 432/2012.

Kan man få i sig för mycket jod?

Kroppen tål vanligtvis även stora mängder jod. Det är vanligtvis inte möjligt att få för mycket jod från vanlig mat, utan problemet är flera kosttillskott och olika alger, där mängden jod kan vara så hög som 2100-68 0000 µg/100 g. I de svenska näringsrekommendationerna är ett rekommenderat jodintag satt till 150 µg/dag för vuxna. Hos barn varierar den övre gränsen för jodintag efter ålder.

Maximala nivåer för ett säkert jodintag:

Åldersgrupp µg/dag
1-3 år 200
4-6 år 250
7-10 år 300
11-14 år 450
15-17 år 500
Vuxna 600
Vid graviditet och amning 600

Utvärdering av kroppens jodstatus

I studierna kartläggs jodintaget baserat på intervjuer om personens näringsintag. Tillräckligt jodintag kan också bedömas genom att mäta jodinnehåll i urinen, eftersom cirka 90% av joden utsöndras i urinen. På det sättet får man reda på personens jodstatus, som berättar mer noga om jodintag än information som är baserad på intervjuer om personens näringsintag. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar därför övervakning av jodhalten i urinen och har fastställt kriterier för jodnivåer på befolkningsnivå.

Jodhalt i urinen  µg/L Status
Över 100 Godkända nivåer
50-100 Något bristfällig
20-50 Måttlig brist
Under 20 Allvarlig brist
Hälsa och välmående
Vad är kalcium bra för?
Hälsa och välmående
Vitamin C
Hälsa och välmående
Vad är D-vitamin bra för?