Fortsätt till innehållet
Hälsa och välmående

Vad är D-vitamin bra för?

Vad är D-vitamin bra för?

Vitamin D har flera olika funktioner i kroppen. Vitamin D behövs för absorption av benmineraler, kalcium och fosfor, och för att de ska bygga ett starkt skelett.

Dessutom har vitamin D många andra funktioner i kroppen. En bra nivå av vitamin D hjälper till att upprätthålla normalt immunförsvar, vilket främjar immunförsvarets normala funktion. Vitamin D behövs också för bidra till en stark muskelfunktion.

Hälsopåståenden om vitamin D

Europeiska kommissionen har godkänt flera hälsopåståenden för D-vitamin. De är kopplade till bland annat absorption av kalcium och fosfor, normalt tillstånd hos skelettet, tänderna och musklerna samt immunförsvaret. Godkända hälsopåståenden kan göras för livsmedel som är källor till det aktuella näringsämnet, det vill säga som uppfyller näringsämnets minimimängd som anges i EU-förordningen. För vitamin D är denna lägsta nivå 0,38 µg/100 g i drycker och 0,75 µg/100 g i andra livsmedel.

Tip icon

Hälsopåståenden godkända för vitamin D

  • Vitamin D främjar normal absorption/användning av kalcium och fosfor.
  • Vitamin D främjar normala kalciumnivåer i blodet.
  • Vitamin D hjälper till att hålla skelettet normalt.
  • Vitamin D hjälper till att upprätthålla normal muskelfunktion.
  • Vitamin D hjälper till att hålla tänderna normala.
  • Vitamin D främjar immunsystemets normala funktion.
  • Vitamin D behövs i celldelningsprocessen.

Källa: EU-kommissionens förordning Nr 432/2012.