Sojafritt foder

Soy no more

Valios mjölkkor får sedan första mars 2018 inte längre soja i sitt foder. Fodret våra kor äter är baserat på rapskross och lokalt odlade vallväxter. 

Mer skonsamt för planeten

Den sojafria lösningen är viktig av flera anledningar. Soja är det vanligaste proteinfodret för djur i världen.  Storskalig produktion av soja kan bland annat leda till att regnskogsområden förstörs, vilket i sin tur hotar djurliv. Eftersom koldioxid frigörs när skogen skövlas påverkar detta också klimatet. Genom att minska användningen av soja i djurfoder kan man spara regnskogsareal och minska påverkan på djur och natur.

KORT OM FODER

  • Valios mjölkkor får soja- och GMO-fritt foder.
  • Korna får rapskross och lokalt odlade vallväxter.

Populära avdelningar