Sojafritt foder

Soy no more

Valios mjölkkor får sedan första mars 2018 inte längre soja i sitt foder. Fodret våra kor äter är baserat på rapskross och lokalt odlade vallväxter. Vi har sedan länge helt uteslutit soja i fodret till våra mjölkkor, men en liten del av fodret till våra ungdjur har innehållit soja. Målet är att allt foder vi ger våra kor ska vara helt sojafritt i februari 2019. 

Mer skonsamt för planeten

Den sojafria lösningen är viktig av flera anledningar. Soja är det vanligaste proteinfodret för djur i världen.  Storskalig produktion av soja kan bland annat leda till att regnskogsområden förstörs, vilket i sin tur hotar djurliv. Eftersom koldioxid frigörs när skogen skövlas påverkar detta också klimatet. Genom att minska användningen av soja i djurfoder kan man spara regnskogsareal och minska påverkan på djur och natur.

KORT OM FODER

  • Valios mjölkkor får soja- och GMO-fritt foder.
  • Korna får rapskross och lokalt odlade vallväxter.

Populära avdelningar