Alltid ett gott val

Vårt ansvar

Vårt hållbarhetsengagemang löper som en röd tråd genom vår verksamhet och vi strävar efter att producera en helt koldioxidneutral mjölk 2035. Därför ser vi över vårt hållbarhetsarbete i alla led med omsorg om människa, djur och natur. Oavsett om du väljer något från vårt laktosfria-, växtbaserade- eller ordinarie sortiment så vill vi att du alltid ska känna att du gör ett gott val. Ladda ner vår folder om hållbarhet här.

Ladda ner vår folder om hållbarhet här.

Valios mål: koldioxidneutral mjölk

Koldioxid-neutral

Vårt mål är att vara helt koldioxidneutrala till år 2035, vilket innebär att produktionskedjan tar upp lika mycket koldioxid som den släpper ut.

För att lyckas nå vårt mål behöver vi minska utsläppen och fånga upp koldioxiden från atmosfären. Mer än 90 % av utsläppen sker på mjölkgårdarna så det är här som en stor del av våra koldioxidsänkande insatser sker. Läs mer om vårt arbete med koldioxidneutral mjölk.

Vi minskar utsläppen

Genom en rad olika åtgärder:

  • Förbättrad djuromsorg – friskare kor ger mer mjölk i förhållande till utsläppen.
  • Sojafritt foder – våra kor äter lokalt odlat gräs och klöver, istället för soja.
  • Gödsel blir energi – vi är först i världen med ett patent som möjliggör att vatten, fosfor och kväve kan utvinnas från gödseln.
  • Växtbaserade förpackningar – våra yoghurt-, gurt- och mjölkförpackningar är gjorda av förnybar växtråvara.

Att minska utsläppen handlar också om att förbättra energieffektiviteten på våra gårdar och fabriker. Transporterna görs så effektiva som möjligt genom kortare transportvägar och fullpackade lastbilar. I produktionen arbetar vi med att minska såväl vattenåtgång som svinn. Läs mer i vår hållbarhetsrapport.

 Koldioxid från atmosfären

Vi fångar upp koldioxiden från atmosfären

Målet är att markerna ska kunna ta upp lika stora mängder koldioxid som släpps ut i produktionskedjan. Det gör vi genom det som kallas för kolbindande jordbruk.

Koldioxid från atmosfären 2


Populära avdelningar