På Valio tar vi självklart ansvar för miljön, det är ett av våra grundvärden. Liksom det är att alla medarbetare ska må bra, ha en god hälsa och trivas på jobbet. Det gäller anställda och leverantörer såväl som korna på mjölkgårdarna.

Tillsammans med våra mjölkproducenter tar vi fram riktlinjer för sådant som hantering av foder och utfordring, kornas hälsa och välmående, gårdsmiljö och mjölkhanteringsförhållanden. 
För att vi ska kunna garantera en jämn hög kvalitet är det viktigt med en alltigenom hygienisk miljö från hantering av mjölkutrustning och mjölkningsteknik till kornas omskötsel. Sådant sker i samarbete med Valios egen veterinär som besöker mjölkgårdarna kontinuerligt.

Tack vare åtgärder som dessa kan du som använder våra produkter vara trygg med att de alltid håller samma högklassiga kvalitet och naturligt goda smak.

Miljövänligt i alla led

Att ta ansvar för miljön ingår i Valios värde ”etiskt och ekonomiskt hållbar verksamhetskedja från producent till konsument”. Valio har bland annat förbundit sig att använda teknik som minskar miljökonsekvenserna, att använda råvaror och energi så effektivt som möjligt och att gynna återanvändbara eller återvinningsbara förpackningar eller förpackningar som kan energiåtervinnas.

Ett exempel på en viktig insats för miljön är Valios egna transporter från gårdarna. Rutterna planeras med maximal effektivitet och bilarna är i trafik över 20 timmar per dygn, året om. Även tankbilarnas effektivitet förbättras regelbundet genom lättare bilar och nya och bättre pumpar. Med snabbare mjölkpumpar har fordonseffektiviteten ökat rejält.

Vi arbetar också för att minska vattenförbrukningen genom till exempel energisnål cirkulationsdisk som sparar både vatten och kemikalier. Återanvändning av vatten är en annan åtgärd som är snäll mot miljön. Läs mer om hur vi jobbar med miljöfrågor som återvinning, hantering och utsläpp i vår hållbarhetsrapport.

Dagliga varor som tar ansvar för miljön

Som användare av Valios produkter ska du alltid kunna lita på att de håller högsta kvalitet genom hela hanteringskedjan, från utfordringen av korna på mjölkgården till den färdiga produkten på frukostbordet. För att säkerställa kvaliteten har Valio ett antal olika certifieringar och intyg som garanterar produktsäkerhet, livsmedelssäkerhet och miljösäkerhet!

Valios certifieringar och intyg

Produktionssäkerhet:
-
Certifikat för EUREP-GAP
- Salmonellakontrollprogram
- Intyg om GMO-frihet enligt EUREP-GA

Livsmedelssäkerhet:
- Certifikat för ISO 22000
- HACCP-plan
- Certifikat för BRC
- Testprotokoll (provtagning utförd enligt direktiv 2002/63/EG, provtagningsmetoder för offentlig kontroll)
- P-märkning av slam
- Certifiering enligt ReVAQ
- Ursprungsmärkning/kontrollmärke
- Leveransavtal

Miljöledningssystem:
-
Certifikat för ISO 9001
- Certifikat för ISO 14001
- Registrering enligt EMAS


Populära avdelningar