Tävla med Valio Yoghurt och vinn en Bosch VitaPower 4 blender

Så här gör du för att vara med och tävla

Svara på de två frågorna och skriv en motivering varför just du vill kunna göra smarriga smoothies med en blender från Bosch. Vi behöver ditt namn, mobilnummer och e-postadress för att kunna kontakta dig om du är en av de lyckliga vinnarna. Maila in dina svar till oss på tavling@valio.se

1) Vilka produkter lanserades i maj inom Valio Vanilj-familjen? a) Milkshake b) Drickyoghurt c) Smoothiedricka

2) Vilken av smakerna finns med i Valio Världens Smaker yoghurtserie? a) Hawaii b) Sverige c) Florida

3) Motivera varför just du vill kunna göra smarriga Valio smoothies med en Bosch VitaPower 4 Blender.

Varje vecka under tävlingsperioden utser juryn en lycklig vinnare.

Maila dina svar till oss på tavling@valio.se. Alla vinnare i tävlingen publiceras här.

Tävlingen pågår 27/9 - 24/10 2021. Lycka till!

Tävlingsvillkor

 1. Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv genom ditt tävlingsbidrag behandlas vid administration av tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på valio.se. Efter avslutad tävling och när priserna har delats ut till vinnarna kommer personuppgifter som samlats in om de tävlande att raderas.
 2. Genom att godkänna dessa allmänna tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 3. Ansvarig för tävlingen är: Valio Sverige AB, Lindhagensterrassen 1, Box 30065, 104 25 Stockholm
 4. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, fyllt 18 år vid tävlingens start samt acceptera reglerna för tävlingen.
 5. Var med och tävla om en VitaPower 4 Blender. Vinnaren blir den som bland de inskickade rätta svaren enligt juryn har formulerat den bästa motiveringen.
 6. Tävlingen pågår mellan den 27/9 och 24/10 2021.
 7. Under tävlingstiden utses 1 vinnare varje vecka.
 8. Du kan delta flera gånger i tävlingen genom att skicka in nya tävlingsbidrag, detta kan göras 1 gång per vecka under tävlingstiden. Tävlingsveckorna pågår måndag till och med söndag under hela tävlingstiden. Dock är det endast tillåtet att delta med 1 tävlingsbidrag per vecka. Sammanlagt kommer alltså 3 vinnare att utses.
 9. Vinnaren ansvarar för eventuell vinstskatt.
 10. Tävlingen är inte öppen för anställda på Valio Sverige AB eller Bosch eller hos annat företag inblandat i tävlingen. Valio Sverige AB förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Valio Sverige AB får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.
 11. Valio Sverige AB tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit försent levererade till Valio Sverige AB. Valio Sverige AB tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling.
 12. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Valio Sverige AB beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.
 13. Vid misstanke om fusk i något avseende äger Valio Sverige AB rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.
 14. Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från Valio Sverige AB:s marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut. Vinnare blir de som enligt juryn skrivit de bästa motiveringen på temat ”Varför vill just du kunna göra smarriga Valio smoothies med en Bosch VitaPower 4 Blender?”. Motivationen får innehålla max 30 ord.
 15. Vinnaren kommer att kontaktas telefon. Valio Sverige AB kommer att försöka nå vinnaren under 5 arbetsdagar från att varje veckotävling avslutats. Om inte vinnaren gått att nå äger Valio Sverige AB rätt att utse en ny vinnare i tävlingen. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor.
 16. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Valio Sverige AB. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Valio Sverige AB får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Valio Sverige AB:s normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 17. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Valio Sverige AB förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

Läs mer om Valios integritetspolicy