Valio uppmärksammar biologisk mångfald

För att uppmärksamma vikten av biologisk mångfald placerar Valio ut små röda stugor, bi-bufféer i Malmö Folkets Park (3 - 8 maj) och på Gösta Bohmans plats i Stockholm (10 - 17 maj). Att även svenskarna tycker det är viktigt bekräftas av en ny undersökning utförd av Kantar Sifo på uppdrag av Valio. Den visar att 9 av 10 svenskar tycker att det är viktigt att ta hand om den biologiska mångfalden och de flesta gör aktiva val för att hjälpa till.

- Många pollinatörers naturliga livsmiljö har försvunnit på grund av förändringar i miljön, humlor och bin är en viktig del av den biologiska mångfalden och en förutsättning för allt liv på jorden. Det finns mycket man själv kan göra för att bidra. Att se till att det finns blommor för pollinerare är bara ett sätt, och det är inspirerande att se allt annat svenskarna gör som kan bidra till att stärka mångfalden i naturen, säger Anette Björnlund, kommunikations och hållbarhetschef på Valio i Sverige.

Så här bidrar svenskarna till den biologiska mångfalden

Nästan 9 av 10 svenskar tycker att det är viktigt att ta hand om den biologiska mångfalden och lika många gör något för att hjälpa till. Det vanligaste är att man väljer ekologiska livsmedel. Andra saker svenskarna gör för mångfalden är att plantera blommor med avsikt för pollinatörer eller sätta upp en fågelholk. Sätta ut insektshotell, låta bli att klippa gräsmattan eller ge ett ekonomiskt bidrag till en organisation som arbetar med biologisk mångfald är andra vanliga alternativ. Storstadsregionerna verkar till en högre grad tycka att det är viktigt. Där Malmöiterna bryr sig allra mest, tätt följt av stockholmarna. Nästan 7 av 10 kvinnor tycker biologisk mångfald är viktigt, medan hälften av alla svenska män har samma åsikt.

Alla har en påverkan på den biologiska mångfalden, och de flesta kan och gör något, vilket är positivt! Livsmedelsproduktionen har en stor påverkan, därför införde Valio nyligen en rad insatser som kan påverka mångfalden i rätt riktning. Exempel är ökad utevistelse året om för korna, upprättande av mångfaldsarealer och vårdbiotoper och olika kolinlagringsåtgärder. Att på gårdarna upprätta planer för regenerativ odling och att genomgå den utbildning som erbjuds, är andra exempel, fortsätter Anette Björnlund.

Det här kan du göra

Vill du också hjälpa till att främja den biologiska mångfalden? Vi har satt ihop en lista på 12 insatser som du enkelt kan göra själv.

Om undersökningen

Valios undersökning om svenskarna och den biologiska mångfalden utfördes under perioden 14 – 17 april 2023 av Kantar Sifo. Sammanlagt gjorde 1045 intervjuer med män och kvinnor 18+ år i Sverige

Fakta från undersökningen:

Är det viktigt att ta hand om den biologiska mångfalden?

 • Mer än hälften (58%) av svenskarna tycker det är mycket viktigt att ta hand om den biologiska mångfalden.
 • Nästan 9 av 10 svenskar (88%) tycker att det är viktigt (ganska till mycket) att ta hand om den biologiska mångfalden.
 • Endast 2 procent av svenskarna tycker det är oviktigt att ta hand om den biologiska mångfalden.
 • Hälften av alla män (49%) tycker biologisk mångfald är viktigt, medan nästan 7 av 10 (68%) kvinnor tycker detsamma.
 • På regional nivå så verkar stockholmarna till högst grad (65%) tycka det är viktigt att ta hand om biologisk mångfald.
 • På storstadsnivå är det malmöiterna som bryr sig mest (andel: 68%), stockholmarna (andel: 66%) och på tredjeplats göteborgarna (andel: 58%).

Vad innebär begreppet biologisk mångfald?

 • En tredjedel (30%) av svenskarna är säkra på vad begreppet biologisk mångfald innebär.
 • Endast 6 procent av svenskarna känner osäkerhet kring vad begreppet biologisk mångfald innebär.
 • Kvinnor känner sig något mer säkra på vad begreppet innebär

Vad har du gjort för att hjälpa den biologiska mångfalden?

 1. Köpt ekologiska livsmedel – 58 %
 2. Planterat blommor med avsikt för pollinatörer – 48 %
 3. Satt upp en fågelholk – 46 %
 4. Låtit döda växter och träd ligga kvar i trädgården – 40 %
 5. Satt ut ett insektshotell – 39 %
 6. Låtit bli att klippa gräsmattan – 26 %
 7. Givit ett ekonomiskt bidrag till en organisation som arbetar med biologisk mångfald – 24 %
 8. Annat – 4 %
 9. Har aldrig medvetet försökt hjälpa den biologiska mångfalden – 8%
 10. Känner inte till hur jag kan stötta den biologiska mångfalden – 3 %