Vad är IBS?

IBS står för Irritable Bowel Syndrome – funktionella tarmbesvär på svenska - och är en av världens vanligaste sjukdomar. Hela 10–15 % [1] av befolkningen har återkommande magbesvär som kan kopplas till IBS. Tarmen har ett annorlunda rörelsemönster som kan orsaka buller och körningar, gaser, diarré eller förstoppning, eller att det växlar mellan dessa problem. Magen kan också svälla upp, därför kallas IBS ibland för ballongmage. Symptomen är vanligast bland kvinnor och uppträder ofta före 40-års ålder. Vissa har lindrigare symptom, andra kan ha mer uttalade problem. Man vet inte vad som orsakar sjukdomen men det kan vara skönt att veta att den inte är farlig. En annan vanligt förekommande åkomma är mjölkproteinallergi som också kan orsaka magbesvär, exempelvis förstoppning eller kräkningar. 

Läs mer om IBS på 1177 och är du det minsta osäker på om du har IBS ska du alltid kontakta läkare! 


Populära avdelningar