5/4/2023

Valio uppmärksammar biologisk mångfald – bjuder pollinerare på blommig buffé

För att uppmärksamma vikten av biologisk mångfald placerar Valio ut små röda stugor, bi-bufféer i Malmö Folkets Park (3–8 maj) och på Gösta Bohmans plats i Stockholm (10–17 maj). En ny undersökning utförd av Kantar Sifo på uppdrag av Valio visar att 9 av 10 svenskar tycker att det är viktigt att ta hand om den biologiska mångfalden och de flesta gör aktiva val för att bidra.

- Många pollinatörers naturliga livsmiljö har försvunnit på grund av förändringar i miljön, humlor och bin är en viktig del av den biologiska mångfalden och en förutsättning för allt liv på jorden. Det finns mycket man själv kan göra för att bidra. Att se till att det finns blommor för pollinerare är bara ett sätt, och det är inspirerande att se allt annat svenskarna gör som kan bidra till att stärka mångfalden i naturen, säger Anette Björnlund, kommunikations och hållbarhetschef på Valio i Sverige.

Så här bidrar svenskarna till den biologiska mångfalden
Nästan 9 av 10 (88 %) svarar i undersökningen att de tycker det är viktigt att ta hand om den biologiska mångfalden, och lika många gör något för att hjälpa till. Det vanligaste är att välja ekologiska livsmedel, mer än varannan svensk (58 %) uppger att de gör det. Annat är att plantera blommor för pollinatörer (48 %) eller sätta upp en fågelholk (46 %). Fler insatser är att låta döda träd och växter ligga kvar i trädgården (40 %), sätta ut insektshotell (39 %), låta bli att klippa gräsmattan (26 %) eller att skänka pengar till en organisation som arbetar med biologisk mångfald (24 %).

- Alla har en påverkan på den biologiska mångfalden, och de flesta kan och gör något, vilket är positivt! Livsmedelsproduktionen har en stor inverkan, därför införde Valio nyligen en rad insatser som kan bidra till att förbättra mångfalden. Exempel är ökad utevistelse året om för korna, upprättande av mångfaldsarealer och vårdbiotoper och olika kolinlagringsåtgärder. Att på gårdarna upprätta planer för regenerativ odling och att genomgå den utbildning som erbjuds, är andra exempel, fortsätter Anette Björnlund.

Vad är biologisk mångfald?
Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Ett välfungerande ekosystem ger bland annat ett ökat skydd för skördar, pollinering av växter och bidrar till ett stabilt klimat. Mångfalden gör att arter kan stå emot yttre hot, och är avgörande för genetisk variation. Mångfalden är hotad - och för att förhindra ytterligare förlust av den biologiska mångfalden arbetar Valio tillsammans med sina mjölkgårdar med en rad insatser. Se Valios film om biologisk mångfald och läs mer om vad du kan göra för att öka den biologiska mångfalden på Valio.se.

Vad är vårdbiotoper?
Till vårdbiotoper räknas ängar, torrängar, hagmarker, natur- och skogsbeten. De är naturtyper som formats av traditionell boskapsskötsel och som har en stor biologisk mångfald. Läs mer på Valio.se

Om undersökningen
Valios undersökning om svenskarna och den biologiska mångfalden utfördes under perioden 14–17 april 2023 av Kantar Sifo. Sammanlagt genomfördes 1045 intervjuer med män och kvinnor över 18 år i Sverige.

För mer information och bilder, kontakta:
Kalle Löfstrand, presskontakt på Valios kommunikationsbyrå Shomei
Mail: kalle.l@shomei.se
Mobil: 0733-58 26 65

Anette Björnlund, kommunikations och hållbarhetschef, Valio Sverige AB
Mail: anette.bjornlund@valio.se
Telefon: 0703 033 561