Fortsätt till innehållet
Hälsa och välmående

Motion och träningsglädje för barn och unga

Motion och träningsglädje för barn och unga

Regelbunden och varierad motion ger bra förutsättningar för barn och ungdomars hälsa för många år framöver. Träningen ska alltid ske på barns och ungdomars villkor, och motsvara deras önskemål, behov och möjligheter. På det sättet blir träningen en livslång vän!

Motion som en del av vardagen

Motion främjar barns och ungdomars fysiska, mentala och sociala utveckling. Några fördelar med motion visar sig omedelbart, men en del visar sig först efter flera år och möjligen efter decennier. Träningsvanorna hos barn och ungdomar har ändrats under de senaste 20 åren. Livsstilen har blivit mer ”stillasittande” då barn spenderar mer och mer tid framför tv, datorer och smarttelefoner. Skolresor och andra utflykter görs oftare med bil jämfört med tidigare.

Uppstyrda fritidssysselsättningar verkar dock ha ökat och allt fler barn och ungdomar är medlemmar i någon idrottsförening. Det stora ansvaret för barns och ungdomars motion har förts över till idrottsföreningar och skolidrott. Det är dock föräldrarnas ansvar att se till att barnen inte spenderar all övrig fritid framför skärmen. Träning 1-2 gånger i veckan är ett bra komplement till ett barns vardagliga motion, men viktigare är tiden mellan träningarna, hemma, i skolan, på gården och ute på sportplanen.

Hur mycket motion behöver barn?

Ett barn i förskoleåldern bör röra på sig minst tre timmar varje dag. Även för barn i skolåldern är regelbunden, varierad och ansträngande motion viktig. De bör röra på sig minst en timme varje dag, varav den största delen bör vara uthållighetsträning. Minst tre dagar i veckan bör barn i skolåldern träna uthållighet och utöva andra träningsformer som stärker muskelstyrka och skelettet.

Tänk på att mängden aktivitet som visas i träningsrekommendationer är minimirekommendationer. Ju mer motion desto bättre då det minskar de negativa hälsoeffekterna som kommer av för mycket stillasittande. Det finns maxrekommendationer för fysisk aktivitet, men håll koll så att träningen inte är för ensidig eller krävande då det kan leda till överbelastning. Det är även viktigt att barnet får en chans att vila och återhämta sig från dagens övningar.

Tip icon

Visste du att…

…den dagliga träningsdosen kan delas upp i kortare perioder, som är minst tio minuter långa.

…överdrivet stillasittande ökar risken för fetma och symptom i muskler och skelettet trots omfattande träning.

kalcium och vitamin D, som man får till exempel från många mjölkprodukter, maximerar fördelarna med träning för skelettet.