Smarta transaporter

Energisnål produktion och smarta transporter

Vi förbättrar energieffektiviteten på gårdarna och i fabriker. Vi minskar såväl vattenåtgång som svinn. Transporterna görs så effektiva som möjligt genom kortare transportvägar och fullpackade lastbilar. Steg för steg övergår vi till fossilfria bränslen.


För mer information om maghälsa

Populära avdelningar