Gödsel blir energi

Gödsel blir energi

Det slutliga målet för oss är att skapa ett ekosystem av mjölkgårdar och biogasanläggningar som tillsammans ger en bättre miljö i mjölkproduktionen. En viktig del i den kedjan är hanteringen av gödsel.

Mjölkkorna i Finland genererar ungefär 15 miljoner ton gödsel varje år. Därför är vi väldigt stolta över att vara först i världen med ett patent som möjliggör att vatten, fosfor och kväve kan utvinnas från gödseln. Det som blir kvar omvandlas till biogas, som kan ersätta fossila bränslen. Vår målsättning är att hälften av gödseln ska återvinnas till år 2025.


Populära avdelningar