Celiaki och glutenintolerans

Celiaki är en kronisk sjukdom som orsakas av överkänslighet mot gluten. Vid celiaki orsakar glutenproteinet i vete, korn och råg en inflammatorisk reaktion som skadar tarmluddet i tunntarmens slemhinna. Då minskar också upptagningen av näringsämnen. Magbesvär kan till exempel vara obehandlad celiaki och hos barn kan det visa sig genom att barnet inte växer som förväntat. Celiaki kan också vara symptomatisk som hudceliaki.

Den enda behandlingen för celiaki är en livslång glutenfri kost. Glutenfri kost innehåller inte livsmedel med vete, råg eller korn. Lämpliga spannmål är ris, majs, bovete, hirs och många glutenfria specialprodukter. Enligt de nuvarande rekommendationerna är glutenfri havre säkert för alla celiaki-patienter, inklusive barn och hudceliaki-patienter. Samma behandling är lämplig vid överkänslighet mot gluten, som man fortfarande inte vet så mycket om men som det forskas mycket kring.

Utbredning

Genetiska anlag spelar en viktig roll vid uppkomsten av sjukdomen. I västländerna har cirka 0,5-1% av befolkningen celiaki medan i Sverige beräknas cirka 1-3% av befolkningen ha celiaki. Screeningmetoden för celiaki är ett blodprov, där man studerar antikroppar mot celiaki. Diagnosen bekräftas genom att ta ett prov från tunntarmen. En provbit behövs dock inte om antikroppsnivåerna är mer än 10 gånger referensvärdena och man inte misstänker hudceliaki. Celiaki kan upptäckas hos barn till exempel genom magbesvär och dålig tillväxtpåverkan hos barnet, vilket orsakas av försämrad upptagning av näringsämnen genom den skadade tarmludden. Hos barn måste man också utesluta spannmålsallergi.

Symptom för celiaki

Celiaki är en sjukdom som orsakas av överkänslighet mot gluten och kan uppstå i alla åldrar. Vid celiaki orsakar glutenproteinet i vete, korn och råg en inflammatorisk reaktion som skadar tarmluddet i tunntarmens slemhinna.

Celiaki har olika symptom. De vanligaste symptomen är olika magbesvär och tarmsymptom, men ibland orsakar celiaki även anemi och trötthet eftersom celiaki vanligtvis försämrar upptagningen av näringsämnen. Symptomen kan ibland vara svåra att skilja från symptomen på mjölkproteinallergi.

Det finns även något som heter hudceliaki som kan orsaka kraftigt kliande utslag både i ansiktet och på kroppen. Anlag att utveckla celiaki är ärftligt, men det kan också bryta ut hos en person som inte har någon som lider av celiaki i släkten. Läs mer om celiaki på 1177 Vårdguiden och kontakta alltid sjukvården vid misstänk glutenintolerans.

Kost vid celiaki

Kosten ska vara fri från från spannmål och andra produkter som innehåller glutenproteiner från vete, korn och råg. Spannmålsprodukter som avlägsnas från kosten ersätts av spannmål som lämpar sig för celiaki, såsom majs, ris och hirs, samt pseudospannmål som bovete. Läs mer om glutenfri kost här.

Det är säkert för dem som lider av celiaki, inklusive barn, att använda glutenfri havre, så kallade rena havreprodukter. Ren havre har odlats och bearbetats på ett sådant sätt att det inte har blandats med vete, korn eller råg i något skede av produktionsprocessen. För barn med celiaki anses ren havre vara säkert upp till en dos på 50 g om dagen. De flesta som lider av celiaki kan även använda industriellt renad vetestärkelse.

Tillräckligt fiberintag är viktigt

Det är viktig för personer som har celiaki att se till att kroppen får de näringsämnen den behöver trots kostbegränsningar. Spannmålsprodukter är en viktig fiberkälla, och dessutom ger spannmål B-vitaminer, järn och andra mineraler. Det kan vara utmanade att få i sig tillräckligt med fibrer, eftersom den huvudsakliga fiberkällan i vår kost vanligtvis är spannmål. I dina val bör du välja alternativ med mer fibrer, äta mycket grönsaker och vid behov välja produkter med tillsatta fibrer.

Mjölkens näringsämnen utan att oroa sig för laktos

Celiaki är en sjukdom som, innan den hittas eller om den lämnas obehandlad, kan skada tunntarmen, vilket hindrar tarmen från att producera laktasenzymet som bryter ner laktos. Speciellt i de tidiga diagnosstadierna bör personen med celiaki följa en laktosfri kost tills tarmen återhämtar sig och laktasenzymproduktionen återställs.

Nästan hälften av dem som har celiaki är även laktosintoleranta någon gång på grund av dessa tarmskador. Då passar Valios laktosfria produkter som kost.

Märkning av glutenfria produkter

En glutenfri produkt får innehålla gluten högst 20 mg/kg. Den glutenfria produkten kan innehålla bearbetad vetestärkelse, glutenfri havre och glutenfritt spannmål och andra glutenfria ingredienser. Å andra sidan är det bra att notera att avsaknaden av etiketten "glutenfri" inte alltid betyder att produkten ej är glutenfri. Mjölk, ägg, grönsaker, frukt eller obearbetat kött eller fisk, får till exempel inte märkas som "glutenfritt" då det inte naturligt innehåller gluten.

Märkningen "mycket lågt gluten" används för produkter med ett maximalt gluteninnehåll på 100 mg/kg. Då kan produkten innehålla bearbetad vetestärkelse samt glutenfri havre och glutenfritt spannmål och andra glutenfria ingredienser. Celiaki-patienter som inte kan använda havre eller vetestärkelse bör kontrollera produktens ingredienslista för att se om produkten innehåller dessa ingredienser.

VALIO ODDLYGOOD® HAVREDRYCKER ÄR GLUTENFRIA

Valio Oddlygood® Barista havredryck finns i två olika förpackningsstorlekar, varav en (0,75 L) finns i kyldisken. Valio Oddlygood® Havredryck kommer i en storlek på förpackningen.