Frågor & svar

Medvetenhet om klimatpåverkan av förpackningar och vikten av återvinning är stor, men ibland kan de vara svårt att hålla reda på alla termer och hur förpackningar ska återvinnas. Här har vi samlat frågor och svar om förpackningar.

Behövs plast ens längre?

Förpackningar är viktiga och behövs av många olika anledningar. Den främsta anledningen är att förebygga matsvinn. Plast behövs för att livsmedelsprodukter ska kunna ha lång hållbarhet, utan det skulle produkten förstöras innan den ens når kylen hemma. Plast blir ett problem om den hamnar i naturen, därför har vi alla ett ansvar att se till så att sopor sorteras och hamnar på rätt ställe.

Varför behöver en mjölkkartong plast? Och varför har de en kork?

Nästan alla Valioprodukter kräver förpackningar som är vätske-, ång- eller syresäkra. Det innebär att förpackningen måste ha ett plastskikt eller så måste förpackningen vara helt gjord av plast. Det är därför nästan alla förpackningar har åtminstone en liten mängd plast. För närvarande är plast det bästa materialet för att förpacka livsmedel, det skyddar maten, säkerställer hygien och säkerhet och förlänger produktens hållbarhet. Locket hjälper till att förebygga spill och gör det möjligt att ta med sig förpackningen.

Hur mycket bidrar förpackningar till en produkts koldioxidavtryck?

Den största faktorn som påverkar en produkts koldioxidavtryck är matsvinn, vilket bra förpackningar förhindrar. Till exempel står kartongförpackningarna för Valios 1-liters mjölk för cirka 2 % av hela produktens koldioxidavtryck. Produktion av livsmedel har alltid en större miljö- och klimatpåverkan än tillverkningen av förpackningar.

Varför är återvinning så viktigt?

Jordens naturresurser är begränsade, klimatet förändras och det finns en ökande efterfrågan av nya råvaror, därför är det viktigt att återvinna så mycket som möjligt.

Förpackningar vars råvaror kommer från nya, ej återvunna råvaror, så kallade jungfruliga råvaror – oavsett om det är plast eller kartong – är nästan alltid mer belastande för miljön än att använda återvunnet material. Till exempel är den återvunna plasten Valio använder för förpackningar samma plast som du återvinner hemma. Den sorteras och rengörs noggrant, och sedan används den för att göra nya plastprodukter. Återvunna plastförpackningar genererar 40-60 % mindre utsläpp jämfört med jungfruliga plastförpackningar. Valio började redan 2019 att tillverka förpackningar av återvunnen plast och var då bland de första livsmedelsföretagen att göra det. Förpackningar gjorda av återvunnen plast har en särskild märkning.

Vad betyder "förpackningar gjorda av återvunnet material"?

Valios yoghurtkartonger är gjorda av 100 % förnybar växtråvara. Skruvkork, inner- och ytterhölje görs av sockerrör. Traditionellt tillverkas plast av fossilbaserade råvaror som petroleum. Plast kan också tillverkas av förnybara material, som träd, matavfall eller olika växter. Yoghurtkartongen sorteras som pappersförpackning och korken som plast.

Det finns så många typer av plast. Om jag gör ett misstag när jag sorterar plastavfallet, förstör det hela återvinningsprocessen?

All återvunnen plast sorteras noggrant och materialen kontrolleras. Så det finns ingen anledning att vara orolig om en förpackning skulle hamna i fel återvinningskärl av misstag.

Hur börjar jag återvinna?

Börja med att återvinna en typ av material, som kartong eller plast. Du kommer snabbt att se hur enkelt det är och du kan börja sortera mer! Att hitta en lämplig förvaringsplats hemma för de olika materialen är också ett bra första steg. Du kan läsa mer på sopor.nu

Hur ren måste förpackningen vara för att kunna återvinna den?

Förpackningar ska sköljas eller torkas från eventuella matrester så att de kan förvaras hemma utan luktproblem. En liten mängd vatten kan användas för att skölja förpackningen. Det finns ingen anledning att använda diskmedel eller varmt vatten för att tvätta förpackningen eftersom det påverkar miljön.

Dra en brödbit efter kanterna och botten av en tom förpackning Gårdsgoda; förpackningens insida kommer fortfarande att kännas lite fet efteråt, men du får med dig det sista resterna bredbart i förpacknigen. Att njuta av varenda uns av produkten minskar avfallet och gör förpackningen tillräckligt ren för att kunna återvinnas.

Hur kan mängden avfall minskas?

Att minska mängden avfall gör inte bara din egen vardag lättare, det minskar också belastningen på miljön. Till exempel är 5 R-metoden (Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle) ett bra sätt att minska mängden avfall. Förebygg slöseri i första hand, till exempel genom att tacka nej till den oadresserade direktreklam som kommer i brevlådan eller engångsvaror som är oanvändbara för dig. Öva eftertänksam konsumtion, öka återanvändningen av gamla produkter, t.ex. att använda en plastpåse flera gånger, eller hitta nya sätt att använda föremål, som att använda en gammal tandborste till rengöring. Om ett objekts livslängd inte längre kan förlängas, återvinn det så att det kan användas för att tillverka nya produkter. Cirka 86 % av Valios förpackningsmaterial kan användas i produktionen av nya produkter; vårt mål är att öka den siffran till 100 % i slutet av 2025.

Hur organiserar jag återvinningen hemma?

Praktiska och attraktiva återvinningslösningar uppmuntrar sortering. Hem har oftast inte någon självklar plats för varje typ av material, så många gånger kräver det kreativa lösningar. Man kan till exempel ställa sina återvinnigskärl i en låda/box ute så slipper det ta så mycket plats inne.

Läs mer

Förpackningar och återvinning

Förpackningar bidrar till klimatpåverkan, både genom materialen de tillverkas av och den energi som används när de produceras och hur de återvinns.

Läs mer