Magrapporten 2021

En positiv riktning

Pandemiåret gör tydligt avtryck i Valios Magrapporten® 2021. En tredjedel har svarat att de upplevt problem med magen det senaste året vilket är en minskning med 10 procentenheter från 2019. Vi är nu på samma nivåer som 2017 efter en topp 2019 när närmre hälften hade magproblem. Det är framför allt de unga kvinnorna som inte upplever problem med magen i samma utsträckning som förut.

- Det kan tyckas överraskande att färre svenskar har problem med magen under pandemin, men faktum är att Magrapporten® 2021 visar att stressnivån har sjunkit, vilket kan vara en av anledningarna. Vi ser en tydlig koppling mellan nya levnadsvanor och hur man mår i magen. Därför kan det vara bra att fundera på vilka av våra nya vanor vi vill behålla för en fortsatt bra magkänsla, säger Anette Björnlund, media- och kommunikationschef på Valio i Sverige.

Rapporten visar samtidigt att de med magproblem upplever ett sämre välmående som helhet än de utan. Fyra av fem bland de utan magproblem känner att de mår bra som helhet. Av de med magproblem är det bara hälften som uppger att de mår bra. Grupper som mår sämre än övriga är de med IBS följt av de med laktos- eller glutenintolerans. Bland de med IBS är det endast tre procent som svarat att de mår mycket bra i helhet.

Viktigt att ta magen på allvar

Den vanligaste orsaken till magproblem i Sverige idag är stress. Så stor andel svenskar som 46 procent anger just stress som orsak. Tätt följt av oro eller ångest. På frågan vad man gör åt sina magproblem är medicin fortfarande det vanligaste svaret, men även vardagsmotion och bättre kostvanor ingår i hur vi tar hand om våra magar. Många försöker också på olika sätt minska stressen i sina liv, vilket ju är mycket positivt. Vad som inte pekar åt rätt håll är att fler ignorerar sina magproblem nu jämfört med tidigare år. Det här syns särskilt tydligt bland de unga.

- Samtidigt som stress är den vanligaste orsaken till magproblem, ser vi att fler stressar mindre. Det är positivt ur ett folkhälsoperspektiv. Samtidigt oroar det att så många inte gör någonting åt sina magproblem. För många finns det enkla åtgärder för att känna balans i magen. Att kartlägga vad magen gillar och inte gillar är ett effektivt sätt. Man kan ha tillfällig laktosintolerans på grund av en infektion eller ett annat stressmoment, och då kan man mildra sina besvär med laktosfria produkter. Oavsett är det viktigt att äta regelbundet och hälsosamt och inte skippa frukosten, säger Robert Brummer, professor vid fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet.

Högre andel kvinnor

Två av fem kvinnor uppger att de upplevt magproblem någon gång det senaste året. Det är färre än 2019, då drygt hälften upplevde magproblem. Även om de unga kvinnorna fortfarande är mest drabbade, är skillnaden inte längre lika stor mellan åldersgrupperna. Männens magbesvär har förbättrats tydligt sedan Magrapporten® 2019.

Robert Brummer menar att pandemin nog har påverkat vårt mående och vår magkänsla på flera sätt.

- Att gå på gym eller träna är inte bara bra för fysiken, utan även för det mentala välmåendet. När träningspass med vänner inte går att genomföra har nog många nöjt sig med en aktivitet i ensamhet, till exempel en promenad. Flera av mina patienter vittnar om en lugnare, men socialt tråkigare vardag. Vinnarna verkar vara stressade barnfamiljer, där hemarbete, färre aktiviteter och mindre socialt umgänge har haft en positiv inverkan på stressnivån. Men för den som är singel eller äldre har det snarare inneburit en upplevelse av social isolering, något som påverkar ens välmående negativt och således också magen negativt, kommenterar Robert Brummer.

Nya goda vanor efter pandemin

Årets undersökning tar en djupdykning i hur svenskarnas beteende har förändrats under pandemin. Fyra av fem svenskar uppger att de inte kunnat leva som vanligt. Något som medfört att många har testat nya saker för att må bra. En klar majoritet på 61 procent promenerar mer än tidigare och tänker fortsätta med det. Många lagar mer mat och kommer att fortsätta med det. Nya vanor som kan bli tillfälliga, under pandemin, är att umgås virtuellt med vänner, äta utomhus och träna hemma.

- Att laga sin egen mat är en möjlighet att ta kontroll över sin kost och därigenom må bättre i magen. Magrapporten® 2021 visar att vanliga och laktosfria mjölkprodukter som grädde föredras i maten, medan växtbaserat används av alltfler i kaffet. Med alla mejerialternativ som finns idag så är det enkelt att laga hälsosam mat som är anpassad för en själv och sitt eget välmående, avslutar Anette Björnlund.

Veganskt, vegetariskt eller laktosfritt i jul?

Svenskarnas kostvanor har ändrats och julbordet ändras med dem. Enligt Valios undersökning Magrapporten® har över hälften av alla hushåll fler än en kosthållning, till exempel att någon i hushållet är vegetarian, laktosintolerant eller undviker gluten. Siffrorna visar också att allt fler lagar mat hemma och experimenterar i matlagningen.

Läs mer

Ta hand om magen i jul

Julen är troligtvis den högtid då våra matvanor kommer som mest ur balans och därmed även våra magar. Godis, choklad, alkohol, julmust och fet mat – är några av anledningarna till att magen känner sig orolig. Men enligt Magrapporten är stress den absolut vanligaste orsaken till magproblem. I undersökningen anger nästan hälften av svenskarna just stress som orsak. Så hur ska man göra för att få julefrid även i magen?

Läs mer

Hälften av de unga skippar frukosten

Enligt Magrapporten® 2021 har svenskarnas matvanor förändrats det senaste året. Fler unga hoppar faktiskt över frukosten och varannan ung kvinna dricker gärna sin måltid. Undersökningen visar att en av fem unga har minskat sitt frukostätande. Bara hälften av alla unga mellan 16 och 24 år äter frukost varje dag. Vår undersökning visar också att det finns en tydlig koppling mellan stress och orolig mage.

Läs mer

Fakta från undersökningen

Så här har svenskarna mått det senaste året

 • 34 % av svenskarna har haft problem med magen det senaste året (2019: 44 %)

 • 46 % uppger stress som den vanligaste orsaken till magproblem (2019: 55 %)

 • 39 % av kvinnorna och 29% av männen uppger att de haft magproblem någon gång det senaste året (2019: kvinnor 51 %, män 36%)

 • Endast 53 % av de med magproblem säger att de mår bra som helhet, jämfört med 73 % hos befolkningen i stort.

Topp 5 vanligaste magproblemen

 1. Gasig mage – 60 %
 2. Uppblåst mage – 53 %
 3. Diarré – 48 %
 4. Magont – 42 %
 5. Bullrig mage – 36 %

Topp 5 vanligaste angivna orsakerna till magproblem

 1. Stress – 46 %
 2. Odefinierad oro eller ångest – 27 %
 3. För lite vardagsmotion – 26 %
 4. IBS – 26 %
 5. Dåliga matvanor – 24 %

Topp 5 vanligaste åtgärderna vid magproblem

 1. Medicin – 25 %
 2. Mer vardagsmotion – 22 %
 3. Förbättra matvanorna – 19 %
 4. Gör ingenting åt problemen – 19 %
 5. Äta mer fibrer – 17 %

Topp 5 svenskarnas nya goda vanor

 1. Promenera – 61 %
 2. Vara ute i naturen – 55 %
 3. Laga mat – 46 %
 4. Fixa i hemmet – 41 %
 5. Läsa böcker – 39 %

Topp 5 vanor vi antagligen inte kommer fortsätta med

 1. Umgås virtuellt med vänner – 15 %
 2. Äta utomhus – 8 %
 3. Träna hemma – 6 %
 4. Undvika alkohol – 6 %
 5. Fixa i hemmet – 5 %

Om undersökningen

Valio har sedan mitten av 1900-talet bedrivit forskning för hälsa och välmående. Forskningen kompletteras med flera återkommande trendmätningar, däribland Magrapporten®, som är Sveriges största undersökning om maghälsa. Magrapporten® 2021 är den femte upplagan och bygger på en statistiskt säkerställd undersökning genomförd av Kantar Sifo under perioden 4–12 mars 2021. Totalt intervjuades 2 009 personer i Sverige i åldrarna 16–79 år. Av dem var 865 personer mellan 16–34 år. I gruppen som uppger att de har haft problem med magen det senaste året ingår 740 personer.

Ta hand om din maghälsa

Läs mer om vad som kan påverka din maghälsa och hur du själv kan bidra till en bättre maghälsa med hjälp av rätt kunskap och anpassad kosthållning!

Mer om maghälsa