Fortsätt till innehållet
Magrapporten 2021
Maghälsa

Magrapporten 2021

– Det kan tyckas överraskande att färre svenskar har problem med magen under pandemin, men faktum är att Magrapporten® 2021 visar att stressnivån har sjunkit, vilket kan vara en av anledningarna. Vi ser en tydlig koppling mellan nya levnadsvanor och hur man mår i magen. Därför kan det vara bra att fundera på vilka av våra nya vanor vi vill behålla för en fortsatt bra magkänsla, säger Anette Björnlund, media- och kommunikationschef på Valio i Sverige.

Rapporten visar samtidigt att de med magproblem upplever ett sämre välmående som helhet än de utan. Fyra av fem bland de utan magproblem känner att de mår bra som helhet. Av de med magproblem är det bara hälften som uppger att de mår bra. Grupper som mår sämre än övriga är de med IBS följt av de med laktos- eller glutenintolerans. Bland de med IBS är det endast tre procent som svarat att de mår mycket bra i helhet.

Robert Brummer menar att pandemin nog har påverkat vårt mående och vår magkänsla på flera sätt.

– Att gå på gym eller träna är inte bara bra för fysiken, utan även för det mentala välmåendet. När träningspass med vänner inte går att genomföra har nog många nöjt sig med en aktivitet i ensamhet, till exempel en promenad. Flera av mina patienter vittnar om en lugnare, men socialt tråkigare vardag. Vinnarna verkar vara stressade barnfamiljer, där hemarbete, färre aktiviteter och mindre socialt umgänge har haft en positiv inverkan på stressnivån. Men för den som är singel eller äldre har det snarare inneburit en upplevelse av social isolering, något som påverkar ens välmående negativt och således också magen negativt, kommenterar Robert Brummer.

Veganskt, vegetariskt eller laktosfritt i jul?

Svenskarnas kostvanor har ändrats och julbordet ändras med dem. Enligt Valios undersökning Magrapporten® har över hälften av alla hushåll fler än en kosthållning, till exempel att någon i hushållet är vegetarian, laktosintolerant eller undviker gluten. Siffrorna visar också att allt fler lagar mat hemma och experimenterar i matlagningen.

Ta hand om magen i jul

Julen är troligtvis den högtid då våra matvanor kommer som mest ur balans och därmed även våra magar. Godis, choklad, alkohol, julmust och fet mat – är några av anledningarna till att magen känner sig orolig. Men enligt Magrapporten är stress den absolut vanligaste orsaken till magproblem. I undersökningen anger nästan hälften av svenskarna just stress som orsak. Så hur ska man göra för att få julefrid även i magen?

Hälften av de unga skippar frukosten

Enligt Magrapporten® 2021 har svenskarnas matvanor förändrats det senaste året. Fler unga hoppar faktiskt över frukosten och varannan ung kvinna dricker gärna sin måltid. Undersökningen visar att en av fem unga har minskat sitt frukostätande. Bara hälften av alla unga mellan 16 och 24 år äter frukost varje dag. Vår undersökning visar också att det finns en tydlig koppling mellan stress och orolig mage.

Tip icon

Fakta från undersökningen

Så här har svenskarna mått det senaste året

 • 34 % av svenskarna har haft problem med magen det senaste året (2019: 44 %)

 • 46 % uppger stress som den vanligaste orsaken till magproblem (2019: 55 %)

 • 39 % av kvinnorna och 29% av männen uppger att de haft magproblem någon gång det senaste året (2019: kvinnor 51 %, män 36%)

 • Endast 53 % av de med magproblem säger att de mår bra som helhet, jämfört med 73 % hos befolkningen i stort.

Topp 5 vanligaste magproblemen

 1. Gasig mage – 60 %
 2. Uppblåst mage – 53 %
 3. Diarré – 48 %
 4. Magont – 42 %
 5. Bullrig mage – 36 %

Topp 5 vanligaste angivna orsakerna till magproblem

 1. Stress – 46 %
 2. Odefinierad oro eller ångest – 27 %
 3. För lite vardagsmotion – 26 %
 4. IBS – 26 %
 5. Dåliga matvanor – 24 %

Topp 5 vanligaste åtgärderna vid magproblem

 1. Medicin – 25 %
 2. Mer vardagsmotion – 22 %
 3. Förbättra matvanorna – 19 %
 4. Gör ingenting åt problemen – 19 %
 5. Äta mer fibrer – 17 %

Topp 5 svenskarnas nya goda vanor

 1. Promenera – 61 %
 2. Vara ute i naturen – 55 %
 3. Laga mat – 46 %
 4. Fixa i hemmet – 41 %
 5. Läsa böcker – 39 %

Topp 5 vanor vi antagligen inte kommer fortsätta med

 1. Umgås virtuellt med vänner – 15 %
 2. Äta utomhus – 8 %
 3. Träna hemma – 6 %
 4. Undvika alkohol – 6 %
 5. Fixa i hemmet – 5 %
Ta hand om din maghälsa

Ta hand om din maghälsa

Läs mer om vad som kan påverka din maghälsa och hur du själv kan bidra till en bättre maghälsa med hjälp av rätt kunskap och anpassad kosthållning!