Laktosintolerans är mer vanligt än du tror. Huvuddelen av jordens befolkning, cirka 70 procent, kan inte dricka mjölk på grund av oförmåga att bryta ner laktos. Hur siffrorna är fördelade skiljer sig i olika delar av världen. I många asiatiska länder till exempel, är nära 100 procent av befolkningen laktosintolerant. Närliggande studier visar att siffran i Sverige kan vara så hög som mellan 8 – 10 procent. Orsaken till skillnaderna är kopplad till en gen som genom årtusenden muterat och gjort att människor i framförallt Norden, norra Europa och Nordamerika tål laktosen i mjölk bättre, även som vuxna.

Det här är laktos

Laktos som är detsamma som mjölksocker, är en kolhydrat som finns naturligt i de flesta mejeriprodukter som mjölk, grädde och yoghurt.

Laktos består av två sockertyper som är sammanbundna med varandra, glukos och galaktos. För att vi ska kunna tillgodogöra oss mjölksockret via upptag i tarmen måste laktosen först brytas ner och omvandlas till glukos och galaktos. Det sker med hjälp av ett enzym som heter laktas. Hos vissa av oss saknas laktasenzymet eller finns i för låg halt. Laktasbrist är den vanligaste enzymbristen hos människan.


Populära avdelningar