Fortsätt till innehållet
Hälsa och välmående

Mjölk i kosthållningen för barn: kalcium, jod och D-vitamin

Mjölk i kosthållningen för barn: kalcium, jod och D-vitamin

Mjölkprodukter är viktiga källor av kalcium, jod och D-vitamin. Genom att fördela den rekommenderade mängden jämnt mellan olika måltider, säkerställs tillräckligt intag av kalcium och jod. Mjölkprodukterna innehåller, utöver dessa, högkvalitativt protein och vitaminer från B-gruppen.

Mjölkrekommendationen till barn i förskoleåldern

Vanlig fettfri komjölk eller berikad, osötad växtbaserad dryck, som används på samma sätt som mjölk, kan ges från och med cirka 1 års ålder. Syrade mjölkprodukter kan ges från och med 10 månaders ålder. Man kan fortsätta med amningen även efter 1 års ålder – om familjen så vill. Ett dagligt intag av 4 dl av flytande, fettfria mjölkprodukter eller mjölkprodukter med låga fetthalter, rekommenderas till barn i förskoleåldern för att säkerställa tillräckligt intag av kalcium, jod och D-vitamin. Syrade mjölkprodukter och välling är inkluderade i denna mängd. Utöver detta rekommenderas 1 skiva ost med låg fett- och salthalt (fett högst 17 % och salt högst 1,2 %).

D-vitamin till barn från mjölkprodukter

Tillräckligt intag av D-vitamin är viktigt för barn, därför att D-vitaminen möjliggör tillräcklig absorbering av kalcium i tarmsystemet. Tillräckligt intag av kalcium är också viktigt för att upprätthålla motståndskraften. Flytande mjölkprodukter från Valio, det vill säga mjölk och mjölkdrycker samt filmjölk, fungerar som bra D-vitaminkällor liksom yoghurt och filmjölk. Ett undantag är ekoprodukter. Huvudregeln är att man inte får berika ekoprodukter med D-vitamin. Finlands egna, nationella lagstiftning gör det dock möjligt att berika homogeniserad, fettfri ekomjölk med D-vitamin.

Rekommendationer av D-vitamintillskott till barn

Barn rekommenderas använda D-vitamintillskott året runt och för att säkerställa tillräckligt intag av D-vitamin ändå upp till 18 års ålder. D-vitamin ska tas som ett separat tillskott från och med 2 veckors ålder året runt, oberoende av vilken mjölk barnet får. Vi har samlat rekommendationerna i tabellen nedan.

Åldersgrupp D-vitamtillskott µg/dygn
Helammat barn eller barn som får mindre än 500 ml/dygn bröstmjölksersättning/avvänjningsprodukt 10 µg/dygn
Barn som dagligen får 500-800 ml bröstmjölksersättning/avvänjningsprodukt 6 µg/dygn
Barn som dagligen får mer än 800 ml bröstmjölksersättning/avvänjningsprodukt 2 µg/dygn
Barn 1-2 år 10 µg/dygn
Barn 2-17 år 7,5 µg/dygn

Observera: D-vitaminberikad barnvälling och gröt inkluderas i mängden av bröstmjölksersättning eller avvänjningsprodukt.

Åldersgrupp Övre gränsvärde för säkerhet
Barn under 1 år 25 µg/dygn
Barn mellan 1-11 år 50 µg/dygn
Ungdomar och vuxna 100 µg/dygn
Källa: Nordiska näringsrekommendationerna, NNR 2012